ศาลจังหวัดบัวใหญ่
Buayai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดบัวใหญ่ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่ง หมายเลขคดีดำที่ พ๑๙๕/๒๕๕๕ ไต่สวนผู้คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก บริเวณ จุดบริการออนไลน์ชั่วคราว ผ่านแอปพลิเคชัน Line ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ประชุมและจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการรับ-ส่งไฟล์คำฟ้องและคำพิพากษาระหว่างศาลจังหวัดบัวใหญ่ และสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ทางอิเล็กทรอนิกส์และโครงการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างศาลจังหวัดบัวใหญ่และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายฯ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ แจกจ่ายพืชผักสวนครัว ผลไม้ อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารศาลป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease: COVID-๑๙)
ข้อมูลและสถิติ

      ข้อมูลและสถิติ --------------------------------

1,419

คดีความเกิด

statistics_2[ความเสร็จ]

632

คดีพิจารณาแล้วเสร็จ

statistics_3[ไกล่เกลี่ย]

541

คดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย

471

ยื่นฟ้องผ่านระบบ e-Filing

statistics_footer

                 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มี.ค. 2564 

ฺBanner ระบบศาล